Oferta

Projektowanie

Wykonywanie projektów budowlanych wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz szczegółowych projektów wykonawczych, a także przedmiarów robót, kosztorysów i specyfikacji w zakresie:

  • instalacji grzewczych
  • technologii kotłowni (wraz z AKPiA)
  • instalacji wentylacyjnych
  • instalacji klimatyzacyjnych
  • instalacji, przyłączy oraz sieci wodociągowych
  • instalacji, przyłączy oraz sieci kanalizacyjnych
  • instalacji gazowych

Nadzory budowlane

  • pełnienie obowiązków Kierownika Budowy, Kierownika robót sanitarnych
  • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego