Aktualności

OBECNIE REALIZUJEMY

Projektowanie

  • Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka przyłącza gazu płynnego wraz z kotłownią gazową kontenerową oraz modernizacja istniejącego węzła cieplnego w budynku produkcyjno-biurowym firmy InventionBio Sp. z o.o. przy ul. Barwników w Bydgoszczy,
  • Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zadania „wykonanie ogrodzenia zewnętrznego terenu przy budynku nr 52 użytkowanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy”,
  • Projekt budowlano-wykonawczy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przybranowo, gm. Aleksandrów Kujawski
  • Projekt instalacji sanitarnych dla zadania „budowa hali prądu stałego do badań systemów kablowych HVDC wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie zakładów TELE-FONIKA Kable S.A. przy ul. Fordońskiej 152 w Bydgoszcz

Nadzory budowlane

  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych przy budowie kotłów gazowo-olejowych na terenie Zakładu Mondi Świecie S.A. w Świeciu
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych przy rozbudowie parku magazynowo – produkcyjnego Carrefour przy ul. Dachtery w Bydgoszczy